Ansökan

Avgift

Kursen är fullbokad, ingen ytterligare ansökan tas emot.

Kursavgift 3650 kr exklusive moms. I avgiften ingår lunch/kaffe/tea med tilltugg, middagar, kursmaterial samt kursintyg. För att få deltaga och få ersättning för kursavgiften ska Du lämna ansökan till Din huvudman.

Anmälan är bindande efter att kursen bekräftats. Vid förhinder kan platsen dock överlåtas.