Grundkurs för dig som arbetar på vuxenklinik 

7-8 oktober samt 5-6 december 2024 

Direktlänk till ansökan!

 

LÄS MER launch

Med inriktning barn, tonåringar och unga vuxna 

17-19 september 2024 

Direktlänk till ansökan!

LÄS MER launch

Det är med stor glädje som vi årligen genomföra dessa Insulinpumpkurser.

Den tekniska utvecklingen går i ett rasande tempo och behovet av vidareutbildning inom området ökar i samma takt. Våra insulinpumpkurser är i sitt slag unika då alla pumpföretag i landet erbjuds att delta och samverka tillsammans.

De företag som väljer att medverka bidrar både ekonomisk och med utrustning under kursdagarna vilket möjliggör kurserna som annars inte skulle kunna genomföras.

Under dagarna varvas praktik med teori och grupparbeten. Deltagarna delas in i grupper och får själva bära en pump med tillhörande CGM under kursen. Att ha en jämn fördelning av deltagare i dessa pumpgrupper blir avgörande för att programmet med tider, lokaler samt logistisk ska fungera. Med det sagt så vill vi redan här informera om att det är därför man inte kan välja pump eller grupp. I programmet finns dock avsatt tid så alla deltagare får träffa alla pumpföretag med möjlighet att ställa frågor på systemet och få detaljerad information om den/de pumpar som används på den egna kliniken. Om man efter kursen ändå önskar mer kunskap i någon specifik pump rekommenderar vi att man kontakter aktuellt företag för en fördjupning ute på kliniken.

Insulinpumpkursen med inriktning på barn-tonåringar och unga vuxna har årligen (med avbrott under COVID) genomförts sedan 90-talet och startades av barndiabetolog Ragnar Hanås. Grundkurserna med inriktning på vuxna patienter återuppstod med ny kursledning 2020.

Vi strävar efter att årligen ha minst en pumpkurs med inriktning på barn/tonåringar och unga vuxna samt minst en grundkurs med inriktning på vuxna patienter. Ni finner information för respektive kurs genom att klicka på aktuell rubrik ovan.

Preliminärt program finns under fliken Program.

Vid frågor kontakta oss på MeaConsulting.