Insulinpumpkurs med kolhydraträkning

Den 3-5 februari 2021 är det åter dags för en Pumpkurs med inriktning mot barn, tonåringar och unga vuxna. Kursen hålls på Scandic Hotel Opalen i Göteborg! 

Program och anmälningsmöjlighet finns här i slutet av september 2020

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i behandling med insulinpump samt visa vilka behandlingsmöjligheter som finns med moderna insulinpumpar. Vi kommer även att gå igenom baskunskaper för användande av isCGM, CGM och vissa principer kring SAP.

Läs mer »

Kursledning

Ragnar Hanås, Barndiabetolog Uddevalla sjukhus

Anna Lindholm Olinder Barndiabetessjuksköterska Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Stockholm

Peter Adolfsson, Barndiabetolog, Kungsbacka Sjukhus, Kungsbacka