Grundkurs för dig som arbetar på vuxenklinik

Grundkurs i insulinpumpbehandling för dig som arbetar på vuxenklinik

Kursen syftar till att ge basala kunskaper i behandling med insulinpump samt visa vilka
möjligheter som finns med moderna insulinpumpar. Vi kommer även att gå igenom baskunskaper för användande av kontinuerlig glukosmätning i kombination med insulinpumpsbehandling. Kursen vänder sig därmed till dig som är ny eller saknar erfarenhet av att arbeta med pump.

Kursdagarna ägnas åt att diskutera principer och indikationer för behandling med insulinpump och kontinuerlig glukosmätning, praktiska och tekniska färdigheter, genomgång av patientfall, kolhydratsräkning samt forskning och utveckling inom området.

Kursen vänder sig till såväl erfarna som mindre erfarna läkare, diabetessjuksköterskor, sjuksköterskor och dietister som arbetar med diabetes på vuxenklinik.

Efter kursen är målsättningen att du ska kunna följa en patient som redan har insulinpump, med eller utan kontinuerlig glukosmätning. Du kommer också att ha insikt i hur man initierar behandling med insulinpump och hur kontinuerlig glukosmätning kan underlätta och förbättra insulinpumpbehandling.

Under kursen får Du möjlighet att själv prova en insulinpump och kontinuerlig glukosmätning.

Kursen är intensiv med långa dagar vilket gör att det inte finns mycket tid till andra aktiviteter. Det är därför en stor fördel att slippa pendling och istället övernatta på hotellet då även middagen innebär en praktisk övning med insulinpump och kontinuerlig glukosmätning.

Vi välkomnar att Du skickar in ett eget patientfall som kan tas upp på kursen.

Till ansökan →

Kursledning:
Jarl Hellman, Överläkare, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Märta Sjölander, Diabetessjuksköterska, Universitetssjukhuset Örebro, Örebro
Eva Salomonsson, Diabetessjuksköterska, Universitetssjukhuset Örebro, Örebro
Ulrika Sandgren, Diabetessjuksköterska, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Föreläsare:
Veronica Broström, Dietist, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg