Grundkurs för dig som arbetar på vuxenklinik

Grundkurs i insulinpumpbehandling för dig som arbetar på vuxenklinik

Kursen vänder sig till dig som arbetar med diabetes på vuxenklinik. Du är läkare, diabetessjuksköterska, sjuksköterska eller dietist med liten eller ingen erfarenhet av insulinpumpsbehandling.

Kursen syftar till att ge basala kunskaper i behandling med insulinpump samt visa vilka behandlingsmöjligheter som finns med insulinpumpar. Under kursdagarna kommer vi att diskutera principer och indikationer för behandling med insulinpump, olika CGM-system, praktiska och tekniska färdigheter som krävs för behandlingen, kolhydraträkning, forskning och utveckling inom området samt genomgång av patientfall.

Du tilldelas en insulinpump och ett kontinuerligt glukosmätningssystem under kursen. Eftersom vi strävar efter en jämn fördelning av deltagare i varje grupp är det inte möjligt att välja insulinpump eller kontinuerligt glukosmätningssystem.

I programmet finns tid avsatt där du får möjlighet att träffa alla företag och få information av samtliga insulinpumpar och kontinuerliga glukossystem som är med på kursen. 

Efter kursen hoppas vi att du ska kunna följa en patient som redan har insulinpump och själv starta insulinpump med support av en erfaren kollega.

Kursen är intensiv med långa dagar vilket gör att det inte finns mycket tid till andra aktiviteter. Det är därför en stor fördel att slippa pendling och istället övernatta på hotellet då även middagen innebär en praktisk övning med insulinpump.

Vi välkomnar att Du skickar in ett eget patientfall som kan tas upp på kursen.

Till ansökan →

 

Kursledning:
Jarl Hellman, Överläkare, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Märta Sjölander, Diabetessjuksköterska, Universitetssjukhuset Örebro, Örebro
Eva Salomonsson, Diabetessjuksköterska, Universitetssjukhuset Örebro, Örebro
Ulrika Sandgren, Diabetessjuksköterska, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Föreläsare:
Veronica Broström, Dietist, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg