Grundkurs för dig som arbetar på vuxenklinik | Scandic Opalen, Göteborg

Program

Preliminärt program

Dag 1

08:30 Ankomst, registrering och lite fika för tillresta.
08:45-09:45

Samling och presentation
Eva Salomonsson, Märta Sjölander, Ulrika Sandgren, Jarl Hellman, Veronica Broström

Kort introduktion kring pump. Nationella riktlinjer. Indikationer insulinpumpsbehandling och kontinuerlig glukosmätning. För och nackdelar med olika insulinpumpar och kontinuerliga glukosmätningssystem.
Jarl Hellman

09:45-10:15 Allmän genomgång inför start av en patient från pennbehandling till insulinpump och kontinuerlig glukosmätning– tips och förberedelser.
Eva Salomonsson, Märta Sjölander, Ulrika Sandgren
10:25-12:30
Hos företagen
Dags att sätta insulinpump och kontinuerlig glukosmätning på dig själv. (Samling hos de företag vars pump man tilldelats, se fördelning i programmet)
12:30-13:15 Lunch med bolusdos
13:15-14:05 Praktiska övningar på insulinpumpen i grupper – kolhydratskvoter, aktivt insulin och olika bolus.
14:10-14:40 Kolhydratkvot, allmänt om mat, fett, protein KH/GI.
Veronica Boström
14:40-15:10 Fika med bolus och kolhydratuppskattning
15:10-15:40 Företagspresentation – vi tar del av information från pumpföretagen
15:40-16:10 Företagspresentation – vi tar del av information från pumpföretagen
16:10-16:55 Basaldosering/temp basal, aktivt insulin. Bolusdosering, olika typer av bolus, tidpunkt bolus, missade doser, korrigeringsdoser när och varför.
Eva Salomonsson, Märta Sjölander, Ulrika Sandgren
19:00 Middag i restaurangen på Hotel Opalen. Bolusdoser efter kolhydratsräkning

 

Dag 2

07:30 Frukost Bolus efter kolhydraträkning
08:00-08:45 Kolhydraträkning: insulin/kolhydratkvot och korrektionsfaktor.
Veronica Boström
08:55-09:25 Företagspresentation – vi tar del av information från pumpföretagen
09:25-09:55 Kaffe. Bolus efter kolhydraträkning.
09:55-10:25 Företagspresentation – vi tar del av information från pumpföretagen
10:30-11:30 Praktiska situationer med insulinpumpen – vi går igenom hur och vad som kan hända vid olika situationer i livets olika faser och vardag.
Eva Salomonsson, Märta Sjölander, Ulrika Sandgren
11:35-12:20 Aktuell forskning, kunskapsläge, litteraturgenomgång.
Jarl Hellman
12:20-13:20 Lunch med bolus och uppskattning av kolhydrat. Inlämning av pumpar och blodsockermätare.
13:20-13:50 Företagspresentation – vi tar del av information från pumpföretagen
14:00-15:45 Fallsession – Gemensam genomgång för presenterade av patientfall – diskussioner och reflektioner.
Eva Salomonsson, Märta Sjölander, Ulrika Sandgren, Jarl Hellman
15:45-16:15 Avslut, utvärdering, diskussion