Program

Inbjudningsprogram Insulinpumpkurs vuxna

Måndag 16 november

08:30 Ankomst, registrering och lite fika för tillresta.
08:45-09:30 Samling och presentation.
Eva Salomonsson, Märta Sjölander, Ulrika Sandgren, Jarl Hellman

Nationella riktlinjer. Indikationer insulinpumpsbehandling och kontinuerlig glukosmätning. För och nackdelar med olika insulinpumpar och kontinuerliga glukosmätningssystem. Kostnader.
Jarl Hellman

09:30-10:30 Allmän genomgång inför start av en patient från pennbehandling till insulinpump och kontinuerlig glukosmätning– tips och förberedelser.
Eva Salomonsson, Märta Sjölander, Ulrika Sandgren
10:40-12:15
Hos företagen
Dags att sätta insulinpump och kontinuerlig glukosmätning på dig själv. (Samling hos de företag vars pump man tilldelats, se fördelning i programmet)
12:15-13:15 Lunch med bolusdos
13:15-13:45 Kolhydratkvot, allmänt om mat, fett, protein KH/GI.
Veronica Boström
13:50-14:40
Hos företagen
Praktiska övningar på insulinpumpen i grupper – kolhydratskvoter, aktivt insulin och olika bolus inkl företagspresentation.
14:45-15:15 Fika med bolus och kolhydratuppskattning
15:15-15:45 Företagspresentation av pumpföretagen.
15:55-16:40 Basaldosering/temp basal, aktivt insulin. Bolusdosering, olika typer av bolus, tidpunkt bolus, missade doser, korrigeringsdoser när och varför.
Eva Salomonsson, Märta Sjölander, Ulrika Sandgren
16:50-17:20
Hos företagen
Företagspresentation av pumpföretagen. Varje företag presenterar sin utrustning, funktion och möjlighet.
19:00 Middag i restaurangen på Hotel Opalen. Bolusdoser efter kolhydratsräkning
 

Tisdag 17 november

07:30 Frukost Bolus efter kolhydraträkning
08:00-08:45 Kolhydraträkning: insulin/kolhydratkvot och korrektionsfaktor.
Veronica Boström
08:55-09:25
Hos företagen
Företagspresentation av pumpföretagen.
09:25-09:55 Kaffe. Bolus efter kolhydraträkning.
09:55-10:25
Hos företagen
Företagspresentation av pumpföretagen.
10:30-11:30 Praktiska situationer med insulinpumpen – vi går igenom hur och vad som kan hända vid olika situationer i livets olika faser och vardag.
Eva Salomonsson, Märta Sjölander, Ulrika Sandgren
11:35-12:20 Aktuell forskning, kunskapsläge, litteraturgenomgång.
Jarl Hellman
12:20-13:20  Lunch med bolus och uppskattning av kolhydrat
13:20-13:50 Företagspresentation av pumpföretagen.
14:00-15:45 Fallsession – Gemensam genomgång för presenterade av patientfall – diskussioner och reflektioner.
Eva Salomonsson, Märta Sjölander, Ulrika Sandgren, Jarl Hellman
15:45-16:15 Avslut, utvärdering, diskussion