Program

Slutligt printbart program

Måndag 25 oktober

08:30 Ankomst, registrering och lite fika för tillresta.

08:45-09:45

 

 

Samling och presentation.
Eva Salomonsson, Märta Sjölander, Ulrika Sandgren, Jarl Hellman, Veronica BroströmKort introduktion kring pump. Nationella riktlinjer. Indikationer insulinpumpsbehandling och kontinuerlig glukosmätning. För och nackdelar med olika insulinpumpar och kontinuerliga glukosmätningssystem.
Jarl Hellman
09:45-10:15 Allmän genomgång inför start av en patient från pennbehandling till insulinpump och kontinuerlig glukosmätning– tips och förberedelser.
Eva Salomonsson, Märta Sjölander, Ulrika Sandgren
10:25-12:30
Hos företagen
Dags att sätta insulinpump och kontinuerlig glukosmätning på dig själv. (Samling hos de företag vars pump man tilldelats, se fördelning i programmet)
12:30-13:15 Lunch med bolusdos
13:15-14:05 Praktiska övningar på insulinpumpen i grupper – kolhydratskvoter, aktivt insulin och olika bolus.
14:10-14:40 Kolhydratkvot, allmänt om mat, fett, protein KH/GI.
Veronica Boström
14:40-15:10 Fika med bolus och kolhydratuppskattning
15:10-15:40 Företagspresentation av Ypsomed i sal Alice 1.
15:40-16:10 Företagspresentation av Abbott i sal Alice 1.
16:10-16:55 Basaldosering/temp basal, aktivt insulin. Bolusdosering, olika typer av bolus, tidpunkt bolus, missade doser, korrigeringsdoser när och varför.
Eva Salomonsson, Märta Sjölander, Ulrika Sandgren
19:00 Middag i restaurangen på Hotel Opalen. Bolusdoser efter kolhydratsräkning
 

Tisdag 26 oktober

07:30 Frukost Bolus efter kolhydraträkning
08:00-08:45 Kolhydraträkning: insulin/kolhydratkvot och korrektionsfaktor.
Veronica Boström
08:55-09:25 Företagspresentation av Medtronic i sal Alice 1.
09:25-09:55 Kaffe. Bolus efter kolhydraträkning.
09:55-10:25 Företagspresentation av Rubin Medical i sal Alice 1.
10:30-11:30 Praktiska situationer med insulinpumpen – vi går igenom hur och vad som kan hända vid olika situationer i livets olika faser och vardag.
Eva Salomonsson, Märta Sjölander, Ulrika Sandgren
11:35-12:20 Aktuell forskning, kunskapsläge, litteraturgenomgång.
Jarl Hellman
12:20-13:20 Lunch med bolus och uppskattning av kolhydrat. Inlämning av pumpar och blodsockermätare.
13:20-13:50 Företagspresentation av Nordic Infucare sal Alice 1.
14:00-15:45 Fallsession – Gemensam genomgång för presenterade av patientfall – diskussioner och reflektioner.
Eva Salomonsson, Märta Sjölander, Ulrika Sandgren, Jarl Hellman
15:45-16:15 Avslut, utvärdering, diskussion