Grundkurs för dig som arbetar på vuxenklinik

Program

Preliminärt program

Dag 1

08:15 Ankomst, registrering och lite fika för tillresta.
08:30-09:30

Samling och presentation
Eva Salomonsson, Märta Sjölander, Ulrika Sandgren, Jarl Hellman, Veronica Broström

Kort introduktion kring pump. Nationella riktlinjer. Indikationer insulinpumpsbehandling och kontinuerlig glukosmätning. För och nackdelar med olika insulinpumpar och kontinuerliga glukosmätningssystem.
Jarl Hellman

09:30-10:25 Allmän genomgång inför start av en patient från pennbehandling till insulinpump och kontinuerlig glukosmätning– tips och förberedelser.
Märta Sjölander
10:25-12:30
Hos företagen
Dags att sätta insulinpump och kontinuerlig glukosmätning på dig själv. (Samling hos de företag vars pump man tilldelats, se fördelning i programmet)
12:30-13:15 Lunch med bolusdos
13:15-13:45

Kolhydraträkning: insulin/kolhydratkvot och korrektionsfaktor. Veronica Broström

13:45-14:35    Hos företagen

Praktiska övningar på insulinpumpen i grupper – kolhydratkvoter, aktivt insulin och olika bolus. Passet inkluderar företagspresentation.
14:35-15:00 Fika med bolus och kolhydratuppskattning
15:00-15:30 Företagspresentation – vi tar del av information från pumpföretagen
15:40-16:10 Företagspresentation – vi tar del av information från pumpföretagen
16:15-17:00 Basaldosering/temp basal, aktivt insulin. Bolusdosering, olika typer av bolus, tidpunkt bolus, missade doser, korrigeringsdoser när och varför.
Ulrika Sandgren
18:30 Middag i restaurangen på Hotel Opalen. Bolusdoser efter kolhydratsräkning

 

Dag 2

07:30 Frukost Bolus efter kolhydraträkning
08:00-08:45 Viktigt att veta om maten inför start av kolhydraträkning
Veronica Broström
08:55-09:25 Företagspresentation – vi tar del av information från pumpföretagen
09:25-09:55 Kaffe. Bolus efter kolhydraträkning.
09:55-10:25 Företagspresentation – vi tar del av information från pumpföretagen
10:30-11:20 Insulinpumpsbehandling i praktiken
Eva Salomonsson
11:20-12:05 Aktuell forskning, kunskapsläge, litteraturgenomgång.
Jarl Hellman
12:05-13:05 Lunch i samband med grupparbete och patientfall.
13:05-13:15 Inlämning av pumpar och blodsockermätare till respektive företag.
13:20-13:50 Företagspresentation – vi tar del av information från pumpföretagen
14:00-15:40 Fallsession – Gemensam genomgång för presenterade av patientfall – diskussioner och reflektioner.
Eva Salomonsson, Märta Sjölander, Ulrika Sandgren, Jarl Hellman
15:40-15:50 Avslut, utvärdering, diskussion