Grundkurs för dig som arbetar på vuxenklinik | Scandic Opalen, Göteborg

Kontakt

Kursen administreras av MeaConsulting

Frågor om kursen vänligen kontakta:
MeaConsulting
Marie Andreasson
Telefon: 070-7700297
pumpkurs@meaconsulting.se