Grundkurs för dig som arbetar på vuxenklinik

Övningsuppgifter

I samband med pumpkursen så välkomnas att ha med eget patientfall. På så sätt kan du ta med värdefull information hem till din klinik och delge kollegor.

Nedan finns en mall som du kan använda för eget patientfall, här har vi tagit med de uppgifter att diskutera utifrån.

Pumpkurs vuxen mall för patientfall