Grundkurs för dig som arbetar på vuxenklinik

Övningsuppgifter

I samband med pumpkursen så välkomnas att ha med eget patientfall. På så sätt kan du ta med värdefull information hem till din klinik och delge kollegor.

Nedan finns en mall som du kan använda för eget patientfall att ta med till kursen. Vi önskar då att du väljer en patient med pennbehandling som ska gå över på pump. Fyll i och maila mallen med uppgifterna till pumpkurs@meaconsulting.se senast 10 dagar innan kursen. 

Mall Patientfall 2023 – Grundkurs Insulinpumpbehandling