Inrikning barn, tonåringar och unga vuxna

Föreläsare

Ragnar Hanås
Barndiabetolog, Uddevalla sjukhus

Anna Lindholm Olinder
Barndiabetessjuksköterska, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Stockholm

Peter Adolfsson
Barndiabetolog, Kungsbacka Sjukhus, Kungsbacka samt diabetesmottagningen Frölunda Specialistsjukhus, Göteborg

Agneta Olsson
Dietist, Barnmottagningen, Kungsbacka