Inrikning barn, tonåringar och unga vuxna

Program

Dag 1
08:45 Ankomst, registrering och lite fika för inresande
09:00

Samling och presentation

Inledning: Pumpbehandling och kontinuerlig glykosmätning hos barn, ungdomar och unga vuxna.
Ragnar Hanås/Peter Adolfsson

10:00-10:15 Infusionsset – Anna Lindholm Olinder
10:30 Pump och rtCGM, isCGM-start – dags att sätta pump på dig själv – Anna Lindholm Olinder
(Samling hos de företag vars pump man tilldelats)
12:15 Lunch med bolusdos
13:15-13:45 Hur startar vi kolhydraträkning? – Agneta Olsson/Ragnar Hanås
13:55-14:40 Praktiska övningar på pumpen i grupper – kolhydratkvoter, aktivt insulin och olika bolus. Inklusive företagspresentation.
14:40 Kaffe med bolus och kolhydratuppskattning
15:10-15:30 Start av insulinpumpbehandling. – Ragnar Hanås
15:35-15:55 Start av IsCGM och rtCGM. – Peter Adolfsson
16:00-16:30

Olika typer av bolus, före eller efter maten med vanliga pumpar och Gasa/bromsa pumpar. Anna Lindholm Olinder

16:35-17:00 Missade insulindoser –  låg före maten och andra problem! Hur gör vi? – Anna Lindholm Olinder
17:05-17:35 Digital utveckling, uppföljning och telemedicin – Peter Adolfsson
17:35 Avslut för dagen
19:00 Middag i restaurangen på Hotel Opalen

Dag 2

07:30 Frukost – Bolus efter kolhydraträkning
08:00-08:45 Räcker det att bara räkna kolhydrater? – Agneta Olsson/Ragnar Hanås
09:00 Företagen presenterar sina pumpar och blodsockermätare
09:30 Kaffe – Bolus efter kolhydraträkning
10:00-10:40 Praktiska situationer med insulinpumpen. Ketoacidos, hypoglykemi, infektioner och andra praktiska situationer. Grupparbeten med egna datorer.
Ragnar Hanås
10:45-11:25 Praktiska situationer med isCGM och rtCGM. – Peter Adolfsson
11:30-12:00 Insulinpumpbehandling och CGM på små barn – Anna Lindholm Olinder
12:00 Lunch med kolhydraträkning med bolusguide
13:00-13:30 Företagen presenterar sina pumpar och blodsockermätare
13:40-14:10 Att ställa om en patient till insulinpumpbehandling inkl 100 och 500-regeln. Vi går igenom egna patientfall.
14:20-14:50 Forts grupparbete att ställa om patient till insulinpumpbehandling
15:00 Forts grupparbete att ställa om patient till insulinpumpbehandling
15:30 Kaffe. Bolus efter kolhydraträkning
16:00-16:40 Aktivt insulin, superbolus och andra pumpfunktioner – Ragnar Hanås
16:45-17:15 Företagen presenterar sina pumpar och blodsockermätare
17:15 Avslut av dagen
19:30 Middag i restaurangen på Hotel Opalen

Dag 3

07:30 Frukost bolus efter kolhydraträkning
08:00-09:00 Gasa/bromsa pump – hur använder man dem i praktiken – Peter Adolfsson/Ragnar Hanås
09:10-09:40 Företagen presenterar sina pumpar och blodsockermätare
09:45-10:00 Hudvård vid pump och CGM – Peter Adolfsson
10:00-10:30 Kaffe. BG och kolhydraträkning. Använd Appar
10:30-11:30 Idrott och diabetes, pump och diabetes – Peter Adolfsson
11:35-12:05 Företagen presenterar sina pumpar och blodsockermätare
12:05-12:55 Lunch och kolhydraträkning med appar
12:55-13:10 Inlämning av pump till respektive företag.
13:10-13:50 Falldiskussioner med Carelink/Diasend/Glooko. Vi tränar på egna patientfall.
14:00-14:40 Falldiskussioner med Carelink/Diasend/Glooko
14:50-15:30 Fortsättning falldiskussioner med Carelink/Diasend/Glooko
15:35 Avslutning av kursen
Ragnar Hanås