Inrikning barn, tonåringar och unga vuxna

Program

Dag 1
08:45 Ankomst, registrering och lite fika för inresande
09:00-09:55

Samling och presentation

Inledning: Pumpbehandling, kontinuerlig glukosmätning och AID-pumpar hos barn, ungdomar och unga vuxna.
Ragnar Hanås/Peter Adolfsson

10:00-12:00 Pump och CGM-start – dags att sätta pump på dig själv – Anna Lindholm Olinder
(Samling hos de företag vars pump man tilldelats)
12:00 Lunch med bolusdos
13:00-13:30

Kolhydraträkning! Hur startar vi? Agneta Olsson/Ragnar Hanås

13:35-14:30 Praktiska övningar på pumpen i grupper – kolhydratkvoter, aktivt insulin och olika bolus. Inklusive företagspresentation.
14:30 Kaffe med bolus och kolhydratuppskattning
15:00-15:20 Start av insulinpumpbehandling – Ragnar Hanås
15:25-16:00 Start av CGM/AID – vi tittar på användande av guider för start och uppföljning – Peter Adolfsson
16:05-17:05

Uppföljning av CGM/AID användning – Anna Lindholm Olinder, Peter Adolfsson, Ragnar Hanås

17:05 Avslut för dagen
18:00 Middag i restaurangen på Hotel Opalen
   
   

Dag 2

07:30 Frukost – Bolus efter kolhydraträkning
08:00-08:50 Uppföljning av AID-systemens användning – vilka justeringar kan göras?Ragnar Hanås, Peter Adolfsson
09:00 Företagen presenterar sina pumpar och blodsockermätare
09:30 Kaffe – Bolus efter kolhydraträkning
10:00-10:45

Praktiska situationer med insulinpumpen: Hyperglukemi, hypoglykemi, sjukdagar, infektioner och andra praktiska situationer. Grupparbeten med egna datorer. Ragnar Hanås

10:50-11:10 Bolus före/efter, missade/sena doser med AID
11:15-11:30 AID-system för små barn under 7 år – Anna Lindholm Olinder, Ragnar Hanås
11:35-12:05 Företagen presenterar sina pumpar och blodsockermätare
12:05 Lunch med kolhydraträkning med bolusguide
13:00-13:30 Tips och trix med AID, hypobehandling, ökat eller minskat insulinbehov – Ragnar Hanås, Anna Lindholm Olinder, Peter Adolfsson
13:40-14:10 Grupparbete att ställa om patient till insulinpumpbehandling
14:20-14:50 Forts grupparbete att ställa om patient till insulinpumpbehandling
14:50 Kaffe. Bolus efter kolhydraträkning
15:20-15:50 Forts grupparbete att ställa om patient till insulinpumpbehandling
16:00-16:20 Ketoner, ketoacidos och pumpbehandling – Ragnar Hanås
16:25-16:45 Appar Digital utveckling – Peter Adolfsson
18:00 Middag i restaurangen på Hotel Opalen

Dag 3

07:30 Frukost bolus efter kolhydraträkning
08:00-09:00 Fysisk aktivitet och AID-system – Peter Adolfsson
09:05-09:35 Företagen presenterar sina pumpar och blodsockermätare
09:40-10:00 Hudvård, dermatit, ärr, lipoatrofi, relaterat till infusionset och sensoranvändning – Anna Lindholm Olinder
10:00-10:30 Kaffe. BG och kolhydraträkning. Använd Appar
10:30-11:00 Företagen presenterar sina pumpar och blodsockermätare 
11:10-11:50

Falldiskussioner med Carelink/Glooko. Vi tränar på egna patientfall

11:50-12:50 Lunch och kolhydraträkning med appar
12:50-13:00 Inlämning av pump till respektive företag.
13:00-13:40 Fortsättning falldiskussioner med Carelink/Glooko
13:50-14:30 Fortsättning falldiskussioner med Carelink/Glooko
14:35-15:00

Framtiden! Datadriven, digital vård / mer än bara videobesök och taligenkänning… – Peter Adolfsson

15:00 Avslutning av kursen – Ragnar Hanås