Förberedande kursinformation

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i behandling med insulinpump samt visa vilka behandlingsmöjligheter som finns med moderna insulinpumpar. Vi kommer även att gå igenom baskunskaper för användande av isCGM och rtCGM.

Kursdagarna ägnas åt att diskutera principer och indikationer för behandling med insulinpump, isCGM och rtCGM, praktiska och tekniska färdigheter, genomgång av egna patientfall, visa möjligheter med moderna insulinpumpar och isCGM och rtCGM, nyheter med gasa- bromsa- pumpar, kolhydraträkning samt forskning och utveckling inom området.

Kursen vänder sig till såväl nya som mer erfarna läkare, diabetessjuksköterskor, sjuksköterskor, dietister, kuratorer och psykologer som arbetar med diabetes vid barn- och ungdomskliniker. Även om du gått tidigare pumpkurs så kommer du ha nytta av denna kurs för att bli uppdaterad på den senaste utvecklingen inom teknikområdet och hur du tillämpar denna i praktiken.

För att på bästa sätt kunna tillgodogöra sig kursen är det bra att ha skaffat sig lite pumperfarenheter först. Vi rekommenderar därför att du deltagit i en pumpstart innan kursen och gärna också någon uppföljning efter start. Efter kursen kommer du att kunna följa en pumppatient och själv starta pump med support av en erfaren kollega i diabetesteamet. Du kommer också att ha fått en insikt i hur kontinuerlig glukosmätning kan underlätta och förbättra en pumpstart. Du kommer också att ha fått basal kunskap i hur man genomför en analys efter nedladdning av insulinpump och kontinuerlig glukosmätare.

Under kursen får Du möjlighet att själv prova en insulinpump och sätta en subkutan infusionsnål på dig själv. I kursen är det också obligatoriskt att man innan har gjort förarbete för att ha med eget patientfall.

Här kommer ni att kunna ladda ner mallar för övningsuppgifter

Patientfall nedladdning

Övningsuppgift 1 patientfall 2021

Genom att läsa dokumentation nedan om Insulinpump så får du ytterligare förkunskaper vilket kan vara bra inför kursen.

Pumpar 2020 bra att läsa

Kursen vänder sig i första hand till er som arbetar med barn och tonåringar men även deltagare från vuxenklinik är välkomna.

Kursledning:

Ragnar Hanås, barndiabetolog, NU-sjukvården, Uddevalla sjukhus
Anna Lindholm Olinder, barndiabetessjuksköterska, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Stockholm
Peter Adolfsson, barndiabetolog, Kungsbacka Sjukhus, Kungsbacka
Agneta Olsson, dietist, Barnmottagningen, Kungsbacka