Inrikning barn, tonåringar och unga vuxna

Kursinformation

Kursen som i första hand vänder sig till er som arbetar med barn, tonåringar och unga vuxna. Kursdagarna ägnas åt att diskutera principer och indikationer för behandling med insulinpump, CGM, praktiska och tekniska färdigheter, genomgång av egna patientfall, visa möjligheter med hybridpumpar och CGM, hur de automatiska funktionerna och algoritmerna fungerar, kolhydraträkning samt forskning och utveckling inom området.

Kursen syftar till att ni efter avslutningen skall kunna: 

  • starta en person med diabetes på pump
  • justera inställningar i en pump
  • addera en måltids dos i pump
  • addera en korrektions dos i pump
  • analysera utfallet av en pumpstart och genomföra justeringar baserat på detta

Kursen syftar också till att ni skall ha viss kännedom om:

  • kolhydraträkning
  • vilka skillnader som finns mellan AID-system
  • hur justeringar i AID system kan göras baserat på behov
  • hur man kan agera vid fysisk aktivitet och samtidigt bruk av insulinpump/AID-system

Kursen vänder sig till såväl nya som mer erfarna läkare, diabetessjuksköterskor, sjuksköterskor, dietister, kuratorer och psykologer som arbetar med diabetes vid barn- och ungdomskliniker. Tekniken går snabbt varför program och innehåll på kursen uppdateras årligen. Det innebär att även om du gått en tidigare kurs kommer du ha nytta av denna kurs för att bli uppdaterad på den senaste utvecklingen inom teknikområdet och hur du tillämpar denna i praktiken.

För att på bästa sätt kunna tillgodogöra sig kursen är det bra att ha skaffat sig lite pumperfarenheter. Vi rekommenderar därför att du deltagit i en pumpstart innan kursen och gärna också någon uppföljning efter start. 

Under kursen får Du möjlighet att själv prova en insulinpump och sätta en subkutan infusionsnål på dig själv. I kursen är det också obligatoriskt att man läst in sig på företagens informationsmaterial genom länkar nedan samt gjort förarbete för att ha med eget patientfall.

Informationsmaterial från våra pumpföretag

Medtronic (inläsning om Minimed 780G, välj språk, tryck sen ”starta” och välj Minimed 780G systemet) Minimed 780G systemet

Ypsomed (Ladda ner YpsoPump Explorer app i smartelefon, gå de olika Guidade turerna) https://www.mylife-diabetescare.com/sv-SE/produkter/infusionssystem/mylife-ypsopump-insulinpump.html

CamdiabTraining (mylife Loop/ CamAPS FX systemet för att vara förberedd till kursen. Välj ”Svenska” (högst upp till höger), registrera nytt konto. Logga in på utbildningen riktad till vårdpersonal och slutför. https://www.camdiabtraining.com/

Rubin Medical (samlat inläsningsmaterial, behov av lösenord: DinRubin2003SE) – https://rubinmedical.se/vardpersonal/

Nordic Infucare (lär dig om Omnipod DASH) https://www.diabetesinfucare.com/sv/omnipod-dash (lär dig om Dexcom G7) https://www.diabetesinfucare.com/sv/dexcom-g7-cgmguide-innehallsforteckning?hsCtaTracking=bce6b3fc-095f-4ea9-b870-4d4b661d2fed%7C1d84e3d7-4c0b-4b13-a180-489d85335a91

Abbott (TBA)

Mallar för övningsuppgifter (för uppdatering)

Bra att läsa pumpkapitel 2022

Kursledning:

Ragnar Hanås, barndiabetolog, NU-sjukvården, Uddevalla sjukhus
Anna Lindholm Olinder, barndiabetessjuksköterska, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Stockholm
Peter Adolfsson, barndiabetolog, Kungsbacka Sjukhus, Kungsbacka samt diabetesmottagningen Frölunda specialistsjukhus Göteborg
Agneta Olsson, dietist, Barnmottagningen, Kungsbacka