Inrikning barn, tonåringar och unga vuxna

Kontakt

Kursen administreras av MeaConsulting

Intresseanmälan samt frågor vänligen kontakta:
MeaConsulting
Marie Andreasson
Telefon: 070-7700297
pumpkurs@meaconsulting.se